(+84.24) 3941 0191 |

Sản phẩm & Dịch vụ

FLEX

FLEX

Hệ thống giao dịch chứng khoán FLEX
FDS

FDS

Hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh FDS
Dịch vụ triển khai Datawarehouse & BI

Dịch vụ triển khai Datawarehouse & BI

Dịch vụ tư vấn và triển khai Datawarehouse & BI
HFT

HFT

Hệ thống High Frequency Trading
iFTP

iFTP

Hệ thống giá vốn nội bộ và phân bổ chi phí iFTP
Dịch vụ phát triển phần mềm theo yêu cầu

Dịch vụ phát triển phần mềm theo yêu cầu

Dịch vụ tư vấn, phát triển và triển khai phần mềm 
VSD.STP

VSD.STP

Hệ thống kết nối trực tuyến VSD
iCOMEX

iCOMEX

Phần mềm sàn giao dịch hàng hóa iComex
SIGMA

SIGMA

Phần mềm sàn giao dịch vàng Sigma