(+84.24) 3941 0191

Sản phẩm & Dịch vụ

ODS

ODS

CBOND

CBOND

Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp
FundServe

FundServe

Fundserve là Hệ thống phần mềm quản lý các dịch vụ về đại lý chuyển nhượng, quản trị quỹ cho quỹ mở và quỹ hưu trí tự nguyện
FundTrack

FundTrack

FundTrack là hệ thống quản lý và giao dịch chứng chỉ quỹ mở
Dịch vụ Hỗ trợ vận hành phần mềm ứng dụng

Dịch vụ Hỗ trợ vận hành phần mềm ứng dụng

Dịch vụ Hỗ trợ vận hành phần mềm ứng dụng (thường là các ứng dụng nghiệp vụ nội bộ của các tổ chức)
Dịch vụ hỗ trợ vận hành hạ tầng hệ thống  CNTT

Dịch vụ hỗ trợ vận hành hạ tầng hệ thống CNTT

Dịch vụ Hỗ trợ vận hành hạ tầng hệ thống CNTT  
Dịch vụ hỗ trợ sử dụng dịch vụ điện tử

Dịch vụ hỗ trợ sử dụng dịch vụ điện tử

Dịch vụ Hỗ trợ sử dụng dịch vụ điện tử (thường là các dịch vụ điện tử cung cấp đại chúng ra bên ngoài các tổ chức)
Dịch vụ Quản trị ứng dụng

Dịch vụ Quản trị ứng dụng

Dịch vụ Quản trị ứng dụng
FLEX

FLEX

Hệ thống giao dịch chứng khoán FLEX
FDS

FDS

Hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh FDS
Dịch vụ triển khai Datawarehouse & BI

Dịch vụ triển khai Datawarehouse & BI

Dịch vụ tư vấn và triển khai Datawarehouse & BI
HFT

HFT

Hệ thống High Frequency Trading
iFTP

iFTP

Hệ thống giá vốn nội bộ và phân bổ chi phí iFTP
Dịch vụ phát triển phần mềm theo yêu cầu

Dịch vụ phát triển phần mềm theo yêu cầu

Dịch vụ tư vấn, phát triển và triển khai phần mềm 
 Trang:    1  2