(+84.24) 3941 0191

CBOND

Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp

Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp được thiết kế xây dựng với mục tiêu cung cấp một nền tảng thỏa thuận điện tử ngang hàng cho tất cả các thành phần tham gia quá trình đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.

Trong đó:
• Issuer: Là đối tượng phát hành ra trái phiếu doanh nghiệp. 
• Remiser/Agent: Là mạng lưới môi giới phát triển khách hàng (nhà đầu tư).
• Broker/Dealer: Là đại lý phát hành, nhà tạo lập thị trường để bán tài sản đầu tư cho khách hàng, tạo thanh khoản thông qua việc liên tục chào MUA/BÁN.
• Investor: Là nhà đầu tư (khách hàng).
• Commercial Bank: Là ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán tiền.
• Broker House Securites: Là công ty chứng khoán cung cấp cổng giao dịch cho trái phiếu doanh nghiệp niêm yết tại SGDCK.
Các qui trình nghiệp vụ áp dụng trong hệ thống:
1. HỆ THỐNG BACKEND
1.1. Quản lý thông tin khách hàng và tài khoản
1.2. Quản lý lệnh thỏa thuận
1.3. Quản lý tiền
1.4. Quản lý tài sản đầu tư
1.5. Thực hiện quyền
1.6. Quản lý môi giới và phí hoa hồng
1.7. Quản lý tham số và quản trị hệ thống

2. HỆ THỐNG FRONTEND
2.1. Nhóm chức năng đăng nhập
2.2. Nhóm chức năng quản lý tài khoản
2.3. Thỏa thuận
2.4. Truy vấn thông tin 
2.5. Báo cáo