(+84.24) 3941 0191 |

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM TÀI CHÍNH (FSS)
 
Trụ sở chính tại Hà Nội
Địa chỉ:  Tầng 7&8, Số 315 Trường Chinh, Q. Thanh Xuân
Điện thoại: (+84.24) 39 410 191
Fax: (+84.24) 39 410 190
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ:  Tầng 4, Số 173A Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận
Điện thoại:  
(+84.28) 73 088 998
Fax: (+84.28) 39 973 393
Những trường có dấu * là trường bắt buộc phải nhập thông tin
Nội dung *: