(+84.24) 3941 0191

Sản phẩm & Dịch vụ

ODS

FSS là một trong những nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng kiến trúc nền tảng dữ liệu phục vụ báo cáo cho các ngân hàng. Với môi trường cạnh tranh ngày càng cao như hiện nay đòi hỏi các ngân hàng cần có thông tin nhanh chóng kịp thời. 
Hê thống ODS được FSS xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ Change Data Capture cho phép đồng bộ dữ liệu từ các hệ thống tác nghiệp theo thời gian gần như tức thì mà không ảnh hưởng đến hiệu năng của các hệ thống này. Hệ thống ODS được thiết kế thực hiện các chức năng sau:
- Cung cấp sớm dữ liệu cuối ngày cho hệ thống Data warehouse
- Cung cấp dữ liệu theo thời gian gần thực (near real time) phục vụ các báo cáo trong ngày nhằm giảm tải cho các hệ thống tác nghiệp hoặc phục vụ các nhu cầu báo cáo tổng hợp tức thì cần thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu tác nghiệp khác nhau
- Đóng vai trò pulic data feeds cung cấp dữ liệu cho các downstream application.
Hiện hệ thống này đã được FSS triển khai thành công cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB)