(+84.24) 3941 0191

HFT

Hệ thống High Frequency Trading

HFT là phần mềm FrontOffice dành cho các công ty chứng khoán phục vụ tính năng giao dịch tự động, tốc độ cao.
Những đặc điểm nổi bật của Hệ thống HFT bao gồm:
  • Xử lý giao dịch tốc độ cao bằng các công nghệ InMemory Database (IMDB), Streaming data
  • Tương thích FIX 4.x
  • Đặt lệnh theo thuật toán (Algo Trade), cảnh báo tức thời theo tiêu trí do người sử dụng tự qui định
  • Tích hợp kiểm soát rủi ro chặt chẽ, tức thời
  • Tích hợp dễ dàng với các hệ thống khác như:hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán, hệ thống đặt lệnh Bloomberg, Reuters…
  • Tích hợp các kênh giao dịch: Home Trading, Web Trading, Mobile Trading.
  • Hiện tại sản phẩm HFT đã được triển khai thành công tại Công ty  Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), Công ty TNHH chứng khoán Kỹ thương (Techcombank Securities), Công ty Chứng khoán Agriserco.