(+84.24) 3941 0191

Sản phẩm & Dịch vụ

FundTrack

FundTrack là hệ thống quản lý và giao dịch chứng chỉ quỹ mở

  Đây là công cụ giúp Công ty Quản lý quỹ huy động vốn từ nhà đầu tư tham gia các sản phẩm/dịch vụ quỹ mà công ty cung cấp.
Những đặc điểm nổi bật của Hệ thống Fundtrack bao gồm:
- Cung cấp nền tảng giao dịch trực tuyến cho nhà đầu tư, giúp nhà đầu tư thực hiện giao dịch và quản lý tài khoản nhanh chóng và tiện lợi.
  Nhà đầu tư có thể giao dịch trên nền tảng Webbase hoặc Mobile Application.
- Tự động hóa các quy trình nghiệp vụ backoffice của Công ty Quản lý quỹ, giúp giảm chi phí vận hành và tăng năng suất lao động.
- Giúp công ty dễ dàng phát triển kênh bán hàng với nhiều chính sách hoa hồng linh hoạt
- Được phát triển trên nền tảng công nghệ mới, hệ thống có thể triển khai trên Cloud giúp giảm chi phí đầu tư và vận hành cho công ty.

Hệ thống Fundtrack đã được triển khai ở tại các công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam như : VMF, VCBF, MBCapital...