(+84.24) 3941 0191 |

Tin tức

PHS đưa phần mềm giao dịch chứng khoán mới vào hoạt động

06/04/2015

Sau quá trình chuẩn bị và xây dựng, phần mềm giao dịch chứng khoán mới của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng (PHS) sẽ chính thức đi vào hoạt động kể từ  06/04/2015.

Dựa trên tiêu chí chất lượng hàng đầu, PHS quyết định chọn Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Tài Chính (FSS) là đối tác chiến lược cho dự án phát triển phần mềm giao dịch mới. FSS là một trong các công ty phần mềm nổi tiếng tại Việt Nam và đã có nhiều thành công trong xây dựng hệ thống giao dịch cho các công ty chứng khoán lớn.

Với những thế mạnh từ hệ thống giao dịch chứng khoán của FSS, PHS mang đến khách hàng một giải pháp công nghệ toàn diện. Phần mềm mới sẽ mang lại tất cả các tính năng hoàn toàn tự động vì vậy nhà đầu tư có thể chủ động trong việc quản lý các hoạt động đầu tư của mình một cách hiệu quả. Các tính năng linh hoạt của hệ thống sẽ tạo thuận lợi tối đa Nhà đầu tư trong quá trình giao dịch và sử dụng dịch vụ, đồng thời hỗ trợ kiểm soát rủi ro và bảo mật tuyệt đối các thông tin giao dịch. Hệ thống giao dịch chứng khoán mới cũng được cung cấp trên ba ngôn ngữ Việt – Anh – Hoa để đáp ứng nhu cầu của Khách hàng với nhiều quốc tịch khác nhau.

Sự đồng bộ và liên thông trên hệ thống giữa tất cả các mảng giao dịch, lưu ký, kế toán, quản lý môi giới và đặc biệt là quản lý rủi ro giúp cho PHS có thể ứng phó một cách tốt hơn với các rủi ro của thị trường chứng khoán, bảo vệ tài sản cho Nhà đầu tư và tuân thủ các quy định hiện hành của Luật. . Với sự hợp tác nghiên cứu và phát triển giữa PHS và FSS, có thể nói rằng PHS đã triển khai thành công một trong những hệ thống giao dịch chứng khoán tiên tiến nhất trên thị trường hiện nay.

Việc triển khai hệ thống phần mềm giao dịch mới này đã chứng minh cho sự cam kết lâu dài và tin tưởng của PHS vào triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam. PHS luôn quyết tâm mang đến những tiện ích và chất lượng dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng, và cũng qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và thương hiệu PHS trên thị trường.

(Theo InfoNet)