(+84.24) 3941 0191 |

Tin tức

NGHIỆM THU HỆ THỐNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ

07/07/2021

Vào ngày 30/06/2021, Tổng cục thuế (TCT) đã chính thức nghiệm thu hệ thống phần mềm Quản lý thiết bị do Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS) cung cấp.
 

Từ tháng 4/2021, hệ thống phần mềm Quản lý thiết bị  đã được triển khai sử dụng bởi cơ quan Văn phòng Tổng cục thuế cũng như 63 Cục thuế trên toàn quốc, giúp cán bộ ngành Thuế quản lý việc nhập mới, bảo hành, sửa chữa.. các thiết bị công nghệ thông tin một cách hiệu quả.