(+84.24) 3941 0191

Tin tức

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI KRX

26/01/2018

Vào ngày 26/01/2018, Korea Exchange (KRX)  và Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS) đã ký kết hợp đồng phát triển và triển khai cổng tích hợp nghiệp vụ lưu ký và thanh toán bù trừ cho Trung tâm lưu ký Việt Nam. KRX là đối tác triển khai hệ thống giao dịch, lưu ký và thanh toán bù trừ cho Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Hệ thống Cổng tích hợp nghiệp vụ lưu ký và thanh toán bù trừ cho phép xử lý tự động các yêu cầu nghiệp vụ lưu ký, đăng ký và thanh toán bù trừ giữa VSD và các thành viên lưu ký