(+84.24) 3941 0191

Tin tức

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VICS)

03/04/2018

Vào ngày 03/04/2018, Công ty cổ phần chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) và Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS) đã ký kết hợp đồng triển khai Hệ thống phần mềm ứng dụng Core chứng khoán (FLEX). Phạm vi dự án bao gồm toàn bộ các phân hệ nghiệp vụ/chức năng cơ bản đáp ứng nhu cầu quản lý hoạt động của công ty chứng khoán.
Dự án dự kiến sẽ được triển khai trong thời gian 04 tháng, và được kỳ vọng sẽ là một trong những bước đi quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu đưa VICS vào top 20 các công ty chứng khoán trong thời gian 2 năm của ban lãnh đạo VICS.