(+84.24) 3941 0191

Tin tức

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN (FSC)

19/03/2018

Vào ngày 19/03/2018, Công ty Cổ phần chứng khoán FUNAN (FSC) và Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS) đã ký kết hợp đồng triển khai hệ thống phần mềm giao dịch chứng khoán qua thiết bị di động (Mobile Trading). Hệ thống Mobile Trading chạy trên các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android và iOS.
Hệ thống Mobile Trading sẽ giúp nhà đầu tư dễ dàng theo dõi thông tin thị trường, thông tin chứng khoán; danh mục đầu tư; lịch sử giao dịch; đăng ký quyền mua; chuyển tiền ra ngân hàng; giao dịch mua bán chứng khoán mọi lúc, mọi nơi v.v.