(+84.24) 3941 0191

Tin tức

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VFM-FUNDTRACK

21/02/2018

Vào ngày 21/02/2018, Công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) và Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS) đã ký kết hợp đồng triển khai hệ thống phần mềm Quản lý và giao dịch chứng chỉ quỹ mở - FundTrack. Phạm vi dự án bao gồm các phân hệ nghiệp vụ tác nghiệp hằng ngày của VFM, tích hợp với các hệ thống khác như: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), ngân hàng lưu ký & giám sát,...
Với hệ thống phần mềm FundTrack sẽ giúp cho VFM đưa ra các sản phẩm & dịch vụ linh hoạt có tính cạnh tranh cao trên thị trường, chủ động mở rộng các đại lý phân phối, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư khi giao dịch chứng chỉ quỹ mở.