(+84.24) 3941 0191

Tin tức

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TVSC-FLEX

10/10/2017

Vào ngày 10/10/2017, Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt (TVSC) và Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS) đã ký kết hợp đồng triển khai Hệ thống phần mềm ứng dụng Core chứng khoán (FLEX). Phạm vi dự án bao gồm toàn bộ các phân hệ nghiệp vụ/chức năng cơ bản đáp ứng nhu cầu quản lý hoạt động của công ty chứng khoán.
Dự án dự kiến sẽ được triển khai trong thời gian 04 tháng, và được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt nhu cầu quản lý hoạt động, phát triển kinh doanh và đa dạng hóa sản phẩm cho TVSC trong thời điểm hiện tại cũng như kế hoạch phát triển trong tương lai, qua đó mang lại hiệu quả kinh tế cao cho hoạt động kinh doanh của TVSC, đáp ứng nhanh và cung cấp đa dạng các sản phẩm theo yêu cầu của thị trường.