(+84.24) 3941 0191

Tin tức

Ký kết hợp đồng triển khai Hệ thống phần mềm ứng dụng Core chứng khoán (Flex) với Công ty cổ phần chứng khoán VIX (Mã CK: VIX)

05/09/2023

Vào ngày 05/09/2023, Công ty cổ phần chứng khoán VIX (Mã chứng khoán: VIX) và Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS) đã cùng nhau ký kết hợp đồng cung cấp và triển khai Hệ thống phần mềm ứng dụng Core chứng khoán (Flex) tại trụ sở chính của VIX.