(+84.24) 3941 0191

Tin tức

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TRIỂN KHAI HỆ THỐNG PHẦN MỀM ỨNG DỤNG CORE CHỨNG KHOÁN (FLEX) VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN (JSI)

21/05/2018

Vào ngày 21/05/2018, Công ty cổ phần chứng khoán Nhật Bản (JSI) và Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS) đã ký kết hợp đồng triển khai Hệ thống phần mềm ứng dụng Core chứng khoán (Flex). Phạm vi dự án bao gồm toàn bộ các phân hệ nghiệp vụ/chức năng cơ bản đáp ứng nhu cầu quản lý kinh doanh của công ty chứng khoán. Dự án sẽ được triển khai trong thời gian 5 tháng.
Công ty cổ phần chứng khoán Nhật Bản được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2009 với định hướng tập trung vào khối khách hàng nước ngoài, đặc biệt là khách hành Nhật Bản. Với việc triển khai hệ thống Flex, JSI kỳ vọng sẽ cung cấp dịch vụ tài chính chất lượng tốt nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các nhà đầu tư ngước ngoài.