(+84.24) 3941 0191

Tin tức

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TPB-FTP

28/02/2017

Vào ngày 28/02/2017, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS) đã ký kết hợp đồng triển khai hệ thống phần mềm Quản lý giá vốn nội bộ FTP. Phạm vi dự án bao gồm quản lý giá vốn nội bộ cho tất cả các khoản mục, sản phẩm thuộc thị trường I, thị trường II của Ngân hàng TPBank.
Dự án dự kiến sẽ được triển khai thành 2 giai đoạn trong thời gian 8 tháng, và được kỳ vọng sẽ trang bị cho TPBank một công cụ quản trị và điều phối lãi suất nội bộ một cách hiện đại và linh hoạt, đáp ứng nhanh các yêu cầu của thị trường.