(+84.24) 3941 0191

Tin tức

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TPB-DWH

29/07/2017

Vào ngày 28/07/2017, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Tài chính (FSS) đã ký kết hợp đồng triển khai hệ thống Data warehouse. Hệ thống Data warehouse của TPBank sẽ được xây dựng dựa trên nền tảng thiết kế IBM Banking Data Model – là một Best Practice được hàng trăm ngân hàng trên thế giới sử dụng triển khai.
Dự án dự kiến được triển khai trong thời gian 12 tháng, và được kỳ vọng sẽ xây dựng nền móng đáp ứng toàn bộ các yêu cầu thông tin, báo cáo và phân tích dữ liệu của TPBank trong hiện tại và tương lai.