(+84.24) 3941 0191 |

Tin tức

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TẬP TRUNG DỮ LIỆU

06/08/2020

Vào ngày 04/08/2020, Tổng cục thuế (TCT) và Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS) đã ký kết hợp đồng Tập trung dữ liệu cho các ứng dụng ngoài TMS. Trước khi TCT triển khai dự án Quản lý thuế tập trung TMS, các ứng dụng Quản lý đối tượng nộp thuế, quản lý thuế được triển khai phân tán tại các cục và chi cục thuế. Phạm vi dự án bao gồm việc tập trung tất cả các dữ liệu lịch sử của các ứng dụng đó đưa về Tổng cục thuế để phục vụ lưu trữ, bảo quản và tra cứu dữ liệu lịch sử sau này.
Dự án sẽ giúp ngành Thuế khắc phục được rủi ro về các thiết bị cũ bị hỏng hóc tại các cục thuế và chi cục thuế, qua đó đảm bảo lưu trữ và bảo quản được dữ liệu lịch sử của ngành Thuế.