(+84.24) 3941 0191

Tin tức

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG SHINHAN-STP

19/12/2017

Vào ngày 19/12/2017, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (SHBVN) và Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS) đã ký kết hợp đồng triển khai hệ thống phần mềm VSD STP GATEWAY. Hệ thống cho phép SHBVN giao tiếp và kiểm soát dễ dàng các điện nghiệp vụ (SWIFT Messages) với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). VSD STP GATEWAY đáp ứng tất cả các điện nghiệp vụ theo quy định của VSD, giúp cho SHBVN tự động hóa được nhiều quy trình nghiệp vụ. Dự án dự kiến được triển khai trong vòng 10 tuần.