(+84.24) 3941 0191

Tin tức

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG NCB-FTP

18/09/2017

Vào ngày 18/09/2017, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB) và Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS) đã ký kết hợp đồng triển khai Hệ thống phần mềm Quản lý giá vốn nội bộ FTP. Phạm vi dự án bao gồm quản lý giá vốn nội bộ cho tất cả các khoản mục, sản phẩm thuộc thị trường I, thị trường II của Ngân hàng NCB.
Dự án dự kiến sẽ được triển khai trong thời gian 06 tháng, và được kỳ vọng sẽ trang bị cho NCB một công cụ quản trị và điều phối lãi suất nội bộ một cách hiện đại và linh hoạt, đáp ứng nhanh các yêu cầu của thị trường.