(+84.24) 3941 0191

Tin tức

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG “NÂNG CẤP HỆ THỐNG KHO DỮ LIỆU NGÀNH THUẾ VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THUẾ TRƯỚC BẠ, NHÀ ĐẤT” VỚI TỔNG CỤC THUẾ

10/12/2020

Vào ngày 26/11/2020, Tổng cục thuế (TCT) và liên danh Công ty hệ thống thông tin FPT và Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (liên danh FIS-FSS) đã ký kết hợp đồng “Nâng cấp hệ thống Kho dữ liệu ngành Thuế và hệ thống Quản lý thuế trước bạ, nhà đất”.

Vào ngày 26/11/2020, Tổng cục thuế (TCT) và liên danh Công ty hệ thống thông tin FPT và Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (liên danh FIS-FSS) đã ký kết hợp đồng “Nâng cấp hệ thống Kho dữ liệu ngành Thuế và hệ thống Quản lý thuế trước bạ, nhà đất”. Trong phạm vi dự án này, FSS sẽ thực hiện nâng cấp hệ thống Quản lý thuế trước bạ, nhà đất để đáp ứng các thay đổi trong thông tư, nghị định mới ban hành. Đồng thời FSS cũng sẽ phối hợp với FIS để nâng cấp hệ thống Kho dữ liệu ngành Thuế.
Dự án dự kiến sẽ được triển khai trong vòng 1 năm.