(+84.24) 3941 0191

Tin tức

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MSB-DWH

28/04/2017

Vào ngày 28/04/2017, Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Tài chính (FSS) đã ký kết hợp đồng triển khai hệ thống Data warehouse cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB). Hệ thống Data warehouse của MSB sẽ được xây dựng dựa trên nền tảng thiết kế IBM Banking Data Model – là một Best Practice được hàng trăm ngân hàng trên thế giới sử dụng triển khai.
Dự án được triển khai chia làm 2 giai đoạn trong 18 tháng, và được kỳ vọng sẽ xây dựng nền móng để hiện đại hóa và hợp nhất toàn bộ các hệ thống thông tin báo cáo của MSB trong hiện tại và tương lai.