(+84.24) 3941 0191

Tin tức

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HZS-FLEX

05/10/2017

Vào ngày 05/10/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam (HZS) và Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS) đã ký kết hợp đồng triển khai hệ thống phần mềm Quản lý và giao dịch chứng khoán FLEX. Phạm vi dự án bao gồm các phân hệ nghiệp vụ chứng khoán Back Office và Front Office.
Dự án dự kiến sẽ được triển trong thời gian 4 tháng. Với hệ thống phần mềm FLEX sẽ giúp cho HZS đưa ra các sản phẩm & dịch vụ linh hoạt có tính cạnh tranh cao trên thị trường, chủ động kiểm soát rủi ro và cung cấp cho nhà đầu tư các kênh giao dịch trực tuyến với tốc độ nhanh, bảo mật và ổn định.