(+84.24) 3941 0191

Tin tức

KÝ HỢP ĐỒNG TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH FDS VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM

28/03/2019

    Vào ngày 28/03/2019, Công ty Cổ phần chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) và Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS) đã ký kết hợp đồng triển khai phần mềm Quản lý và giao dịch chứng khoán phái sinh FDS. Phạm vi dự án bao gồm các phân hệ nghiệp vụ hiện có trên thị trường. Đặc biệt, hệ thống có kênh giao dịch qua Smartphone, Tablet trên nền tảng hệ điều hành iOS, Android.
     Với hệ thống phần mềm FDS sẽ giúp cho YSVN đưa ra các sản phẩm & dịch vụ linh hoạt có tính cạnh tranh cao trên thị trường, chủ động kiểm soát rủi ro và cung cấp cho nhà đầu tư các kênh giao dịch trực tuyến với tốc độ nhanh, bảo mật và ổn định.