(+84.24) 3941 0191 |

Tin tức

KÝ HỢP ĐỒNG TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH FDS VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

18/03/2020

Vào ngày 18/03/2020, Công ty Cổ phần chứng khoán Phú Hưng (PHS) và Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính đã ký kết hợp đồng triển khai phần mềm Quản lý và giao dịch chứng khoán phái sinh FDS. Phạm vi dự án bao gồm các modules để đáp ứng toàn bộ nghiệp vụ hiện có trên thị trường chứng khoán phái sinh. Đặc biệt hệ thống có tính năng cung cấp tín hiệu Long/ Short để nhà đầu tư tham khảo khi giao dịch. Với hệ thống phần mềm FDS, CTCK Phú Hưng sẽ cung cấp thêm nhiều sản phẩm & dịch cho nhà đầu tư.