(+84.24) 3941 0191

Tin tức

KÝ HỢP ĐỒNG TRIỂN KHAI HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN FLEX VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

17/04/2020

Ngày 16/04/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (VTS) và Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS) đã ký kết hợp đồng triển khai hệ thống phần mềm Quản lý và giao dịch chứng khoán FLEX. Phạm vi dự án bao gồm các phân hệ nghiệp vụ chứng khoán trong phiên bản Standard.Với hệ thống phần mềm FLEX sẽ giúp cho VTS đưa ra các sản phẩm & dịch vụ linh hoạt có tính cạnh tranh cao trên thị trường.