(+84.24) 3941 0191

Tin tức

KÝ HỢP ĐỒNG TRIỂN KHAI HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN FLEX VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HOÀNG GIA (ROSE)

10/12/2018

Vào ngày 10/12/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia (ROSE) và Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS) đã ký kết hợp đồng triển khai hệ thống phần mềm Quản lý và giao dịch chứng khoán FLEX. Phạm vi dự án bao gồm các phân hệ nghiệp vụ chứng khoán Back Office và Front Office.
Với hệ thống phần mềm FLEX sẽ giúp cho ROSE đưa ra các sản phẩm & dịch vụ linh hoạt có tính cạnh tranh cao trên thị trường, chủ động kiểm soát rủi ro và cung cấp cho nhà đầu tư các kênh giao dịch trực tuyến với tốc độ nhanh, bảo mật và ổn định.