(+84.24) 3941 0191

Tin tức

KÝ HỢP ĐỒNG TRIỂN KHAI HỆ THỐNG DATA WAREHOUSE CHO GOLDEN GATE

28/09/2018

Vào ngày 28/09/2018, Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch vụ Cổng Vàng (Golden Gate) và Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Tài chính (FSS) đã ký kết hợp đồng triển khai hệ thống Data warehouse. Theo phạm vi hợp đồng, FSS sẽ thực hiện thiết kế, xây dựng kho dữ liệu tập trung cũng như tự động hóa các báo cáo quản trị phục vụ điều hành kinh doanh của Golden Gate.

Dự án dự kiến được triển khai trong thời gian 7 tháng, và kỳ vọng sẽ xây dựng nền móng đáp ứng toàn bộ các yêu cầu thông tin, báo cáo và phân tích dữ liệu của Golden Gate trong hiện tại và tương lai.