(+84.24) 3941 0191

Tin tức

KÍ KẾT HỢP ĐỒNG CẤP QUYỀN SỬ DỤNG PHẦN MỀM FLEX VỚI CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM (RHBSVN)

10/12/2020

Hợp đồng cấp quyền sử dụng phần mềm FLEX giữa Công ty TNHH Chứng Khoán RHB Việt Nam (RHBSVN) và Công ty cổ phần Giải pháp phần mềm tài chính (FSS) được lập và ký vào ngày 30 tháng 11 năm 2020 tại TP.Hà Nội, Việt Nam.Trong phạm vi dự án này, FSS sẽ thực hiện trọn gói việc cài đặt, cấp quyền sử dụng, triển khai và hỗ trợ RHBSVN sử dụng phiên bản mới nhất của phần mềm FLEX (sau khi đã được điều chỉnh theo yêu cầu của RHBSVN căn cứ vào tài liệu phân tích yêu cầu người sử dụng) do FSS cung cấp và phù hợp với phạm vi các module/chức năng theo quy định trong hợp đồng.

 

  

Theo Thỏa thuận Hợp tác đã ký kết, hai bên cam kết duy trì hợp tác toàn diện, lâu dài, có hiệu quả và cùng có lợi trong khuôn khổ pháp luật Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 
Với thỏa thuận hợp tác toàn diện này, FSS và RHB cũng khẳng định hai bên sẽ là đối tác chiến lược, đảm bảo hợp tác lâu dài, bền vững để phát huy thế mạnh trên các lĩnh vực hoạt động phù hợp với chiến lược phát triển của mỗi bên; đồng thời các nhu cầu hợp tác, đầu tư sẽ được tăng cường trao đổi để hai bên cùng phối hợp một cách hiệu quả trong thời gian tới.