(+84.24) 3941 0191

Tin tức

Golive nhóm dự án chuyển đổi các hệ thống dữ liệu MIS/ODS, MPA sang sử dụng dữ liệu từ hệ thống Corebank mới.

01/12/2023

Dự án chuyển đổi Core Banking có ý nghĩa lịch sử to lớn và là dấu mốc quan trọng trong vòng 20 năm trở lại đây của BIDV kể từ lần thay thế hệ thống Core Banking năm 2003. 

Trong đó, một trong những phần việc quan trọng là chuyển đổi, tích hợp Corebanking mới được với các hệ thống khác đặc biệt là các hệ thống khai thác dữ liệu từ core. Với kinh nghiệm và chuyên môn cao trong lĩnh vực triển khai các bài toán dữ liệu Ngân hàng, FSS vinh dự được BIDV tin tưởng vào giao thực hiện chuyển đổi và tích hợp các hệ thống dữ liệu lớn và quan trọng nhất trong ngân hàng là MIS, ODS và MPA.