(+84.24) 3941 0191

Tin tức

GOLIVE KẾT THÚC DỰ ÁN TPB-FTP

20/12/2017

Từ ngày 20/12/2017, Ngân Hàng TMCP Tiên Phong Bank (TPBank) chính thức đưa vào vận hành và sử dụng hệ thống quản lý giá vốn nội bộ tập trung (FTP).
FTP là hệ thống quản lý giá vốn tập trung do Công ty Cổ phần Giải pháp phầm mềm tài chính (FSS) xây dựng và triển khai thành công tại nhiều ngân hàng tại Việt Nam. Trước TPBank đã có Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB), Ngân hàng TMCP Đại Chúng (PVCombank) triển khai và đưa vào vận hành chính thức.
Hệ thống đi vào hoạt động đã giúp TPBank đo lường hiệu quả hoạt động của các Khối kinh doanh trong ngân hàng và  xác định được, định giá được và quản lý rủi ro lãi suất, đưa ra những động lực phù hợp cho các đơn vị kinh doanh, đồng thời nhận diện được tác động của chuyển giao rủi ro lãi suất trong bộ phận cân đối nguồn vốn.