(+84.24) 3941 0191

Tin tức

GOLIVE KẾT THÚC DỰ ÁN ACB-DWH

18/12/2017

Sau quá trình chuẩn bị và xây dựng, hệ thống Data warehouse do Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm tài chính (FSS) triển khai cho Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã chính thức đi vào hoạt động kể từ  18/12/2017.
Dự án đã xây dựng nền tảng nền tảng thiết kế IBM Banking Data Model – là một Best Practice được hàng trăm ngân hàng trên thế giới sử dụng triển khai, đồng thời cung cấp các báo cáo đầu ra phục vụ Quản trị rủi ro theo thông tư 41 của NHNN Việt Nam và cung cấp dữ liệu phục vụ sẵn sàng cho quản trị rủi ro Tín dụng theo Basel II phương pháp Nâng cao
Với việc hoàn thành khung quản lý rủi ro thị trường này, ACB là một trong những ngân hàng đầu tiên hoàn thành các mục tiêu chính của Chương trình Quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II, góp phần thực hiện cam kết chuyển đổi hệ thống quản trị điều hành ngân hàng, phù hợp với các yêu cầu của pháp luật Việt Nam, thực tế của ACB, hướng theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế tốt nhất, nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững.