(+84.24) 3941 0191

Tin tức

GOLIVE HỆ THỐNG PHẦN MỀM NGÂN HÀNG LƯU KÝ VÀ PHẦN MỀM GIÁM SÁT - DỊCH VỤ QUỸ CHO SHINHAN BANK ( VIỆT NAM)

16/05/2020

Từ ngày 15/05/2020, SHINHAN Bank (Vietnam) đã chính thức đưa vào vận hành và sử dụng hệ thống Phần mềm Ngân hàng lưu ký và Phần mềm Giám sát - Dịch vụ quỹ.

Phần mềm Ngân hàng lưu ký và Phần mềm Giám sát - Dịch vụ quỹ là một giải pháp tổng thể dành cho ngân hàng lưu ký giám sát do Công ty Cổ phần Giải pháp phầm mềm tài chính (FSS) xây dựng.
Hệ thống đi vào hoạt động đã giúp cho Shinhan Bank (Vietnam) nâng cao năng lực quản trị về dịch vụ lưu ký, giám sát và quản trị quỹ. Kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều khách hàng và quỹ mở tài khoản và thực hiện lưu ký giám sát tại Shinhan Bank (Vietnam).