(+84.24) 3941 0191

Tin tức

Go-Live hệ thống MobiFone Mobile Money

01/09/2023

Vào ngày 29/08/2023, Liên danh FSS-Telsoft đã phối hợp cùng với Trung tâm Dịch vụ số MobiFone go-live thành công hệ thống Trung gian thanh toán và Mobile Money của MobiFone.

Go-Live hệ thống MobiFone Mobile Money