(+84.24) 3941 0191

Tin tức

GOLIVE DỰ ÁN THÔNG TƯ 41 CHO TECHCOMBANK

03/07/2019

      Ngày 15/4/2019, Techcombank ký hợp đồng với công ty Giải Pháp Phần Mềm Tài Chính FSS để cung cấp sản phẩm cho dự án, cùng một đối tác là đơn vị kiểm toán, mục tiêu đảm bảo quản trị rủi ro về vốn.

       Ngày 15/4/2019, Techcombank ký hợp đồng với công ty Giải Pháp Phần Mềm Tài Chính FSS để cung cấp sản phẩm cho dự án, cùng một đối tác là đơn vị kiểm toán, mục tiêu đảm bảo quản trị rủi ro về vốn.
       Theo thông tư số 41 do Ngân hàng Nhà nước ban hành về việc đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn cho các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, ngân hàng thương mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam Techcombank có trách nhiệm vận hành chính thức hệ thống tính tỷ lệ an toàn vốn chậm nhất ngày 22/6/2019.
      Deadline thực hiện đến ngày 20/6/2019, Techcombank cần hoàn thiện hệ thống và thông báo với ngân hàng Nhà Nước, yêu cầu công ty FSS đúng hạn đưa hệ thống lên môi trường vận hành chính thức.
      Từ 20/6 – 20/7 là thời gian xử lý nốt các yêu cầu, phát sinh của dự án.
      Với thời gian cực kỳ gấp rút, toàn đội dự án ban đầu có 11 thành viên, thời gian cao điểm đã tăng đến 14 thành viên làm việc ngày đêm. Với nhiều kỹ sư công nghệ có kinh nghiệm và nhiệt huyết, đội dự án FSS đã hoàn thiện sản phẩm, hệ thống chạy tốt, đảm bảo đúng deadline, đem lại sự hài lòng cho khách hàng.