(+84.24) 3941 0191 |

Tin tức

FSS VINH DANH CÁ NHÂN / TẬP THỂ TIÊU BIỂU, XUẤT SẮC NĂM 2021

10/02/2022

Năm 2021 là một năm nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên tập thể FSS đã không ngừng nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, mang lại lợi ích cũng như uy tín cao cho công ty. Thành quả có được này đều là nhờ vào chính sức mạnh tập thể và tinh thần quyết tâm cao của toàn thể cán bộ nhân viên FSS.
 

Năm nay do dịch Covid, FSS không thể tổ chức Year End Party để vinh danh các cá nhân và tập thể tiêu biểu / xuất sắc làm nên sự phát triển của công ty, tuy nhiên giải thưởng cho các Cá nhân, Tập thể đã nhanh chóng chuyển thẳng khoản vào tài khoản Cá nhân/Quản trị dự án và cúp Vinh danh cũng sẽ được trao tới các Cá Nhân / Tập thể tại văn phòng FSS.

Một số hình ảnh trao giải cúp vinh danh cho các Cá nhân / Tập thể Tiêu biểu & Xuất sắc 2021:


Nhóm dự án Tập trung dữ liệu – Bộ công an (TT Chính phủ) nhận Giải Tập thể xuất sắc

Nhóm dự án TCB – KRM (TT Ngân hàng) nhận Giải Tập thể xuất sắc

Nhóm dự án ASC (TT Chứng khoán) nhận Giải Tập thể xuất sắc

Nhóm dự án ORMS (TT Chứng khoán) nhận Giải Tập thể xuất sắc

Nhóm hỗ trợ 1 (TT Chứng khoán) nhận Giải Tập thể tiêu biểu

Nhóm hỗ trợ 2 (TT Chứng khoán) nhận Giải Tập thể tiêu biểu

Nhóm triển khai 2 dự án: LPTB – QLTB (TT Chính phủ) nhận Giải Tập thể tiêu biểu

Nhóm Dự án SSIAM (TT Chứng khoán) nhận Giải Tập thể tiêu biểu

Nhóm Dự án CBOND - ASC (TT Ngân hàng) nhận Giải Tập thể tiêu biểu

Anh Nguyễn Viết Chính (TT Chính phủ) nhận giải Cá nhân Xuất sắc

Anh Nguyễn Đức Dũng (TT Ngân hàng) nhận giải Cá nhân Xuất sắc

Anh Nguyễn Vũ Hoàng (TT Chính phủ) nhận giải Măng non Xuất sắc

Anh Phạm Văn Hưng (TT Ngân hàng) nhận giải Măng non Xuất sắc

Chị Nguyễn Thị Hiền (TT Ngân hàng) nhận giải Măng non Xuất sắc

Chị Nguyễn Hồng Linh (TT Ngân hàng) nhận giải Măng non Xuất sắc

Cùng theo dõi hành trình đáng tự hào của những cá nhân/ tập thể được vinh danh trong năm vừa qua tại clip dưới đây nhé:
https://www.youtube.com/watch?v=697mckLtBEg&t=23s
 
Bộ phận truyền thông nội bộ