(+84.24) 3941 0191

Tin tức

FSS đồng hành cùng Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

17/09/2023

Xã hội ngày càng tiên tiến và phát triển, sự cạnh tranh cũng ngày càng gay gắt. Chỉ giỏi chuyên môn, nhiệt huyết mới chỉ là điều kiện cần. Để tìm được đúng công việc yêu thích, phù hợp với năng lực, nhiều cơ hội thăng tiến một cách dễ dàng, gặt hái nhiều thành công, sẽ cần nhiều thứ khác nữa.