(+84.24) 3941 0191

Tin tức

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI ĐÃ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ FUNDTRACK

10/05/2021

Ngày 16/04/2021 Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm tài chính và Công ty TNHH quản lý quỹ SSI (SSIAM) đã ký kết hợp đồng triển khai Hệ thống quản lý và giao dịch chứng chỉ quỹ mở Fundtrack.

   
  

Theo hợp đồng FSS sẽ triển khai cho SSIAM phần mềm FundTrack mới nhất bao gồm các phân hệ backoffice, frontoffice, mobile application, kết nối VSD, kết nối ngân hàng... Phần mềm Fundtrack sẽ giúp SSIAM tự động hóa hoàn toàn trong việc quản lý giao dịch chứng chỉ quỹ mở, cung cấp công cụ giao dịch trực tuyến cho khách hàng và công tác viên của SSIAM. Kế hoạch dự án được triển khai trong 5 tháng, đây là công ty quản lý quỹ thứ 4 sau VMF, VCBF, MBCapital sử dụng phần mềm Fundtrack của FSS, qua đó khẳng định vi thế của FSS trên thị trường phần mềm tài chính chứng khoán nói chung và thị trường phần mềm quỹ mở nói riêng.