(+84.24) 3941 0191 |

Tin tức nổi bật

TINH THẦN “WORK FROM HOME” CỦA NGƯỜI FSS TRONG MÙA DỊCH

12/03/2021

Sau một thời gian dài ổn định, Ngày 27/01/2021 Dịch covid bùng phát và diễn biến hết sức phức tạp, số người lây nhiễm trong cộng đồng tăng qua từng ngày. Tuân thủ theo lời kêu gọi hạn chế tập trung đông người của chính phủ, toàn thể nhân viên FSS văn phòng Hà Nội bắt đầu làm việc tại nhà kể từ ngày 01/02/2021. Đây là biện pháp thiết thực để giữ an toàn cho các thành viên của FSS . Mặc dù làm việc tại nhà nhưng FSSer vẫn sát sao với công việc, đảm bảo tiến độ các dự án và kế hoạch vẫn được diễn ra trơn tru và hiệu quả nhất.

FSSer “Work From Home” ra sao?

  Vẫn duy trì thời gian làm việc như ở trên công ty, làm việc theo giờ hành chính: 8h30 – 12h00 và 13h30 – 17h30. FSSer nghiêm chỉnh chấp hành đúng thời gian check in và check out hằng ngày, luôn video call tập thể vào mỗi đầu và cuối buổi làm việc. Các leader là người quản lý sát sao thành viên của nhóm mình, theo dõi check list đầu ngày làm việc cũng như kết quả công việc vào mỗi cuối ngày.


Team Quản trị ứng dụng – Trung tâm Chính Phủ FSS 

Các thành viên luôn luôn trực tuyến trong khi làm việc và giữ liên lạc với đồng nghiệp, đội nhóm, thường xuyên tương tác để giữ nâng cao tinh thần làm việc.

 
Tinh thần làm việc user Trần Bích (Trung tâm Chứng khoán) và user Vân Anh ( Trung tâm Chính Phủ)