(+84.24) 3941 0191 |

Sản phẩm & Dịch vụ

SIGMA

Phần mềm sàn giao dịch vàng Sigma

Phần mềm SIGMA được xây dựng để đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ, quản lý của một Sàn giao dịch vàng.
 
Đáp ứng tính chất giao dịch trên thị trường giao dịch vàng, phần mềm SIGMA cung cấp các tính năng giao dịch online, real-time, tốc độ cao, đồng thời với việc cung cấp một cơ chế kiểm soát rủi ro cho sản phẩm margin vàng hiệu quả. Ngoài ra, phần mềm SIGMA cũng hỗ trợ các chuẩn giao tiếp với các hệ thống core banking của ngân hàng theo cả cơ chế online và offline.
 
SIGMA đã được triển khai thành công ở các sàn giao dịch vàng lớn như Sacombank, Eximbank với việc hoạt động liên tục 24h/24h đáp ứng nhu cầu giao dịch của thị trường vàng